Jesteś tutaj: Spitsbergen1957

Spitsbergen1957

Międzynarodowy Rok Geofizyczny w Hornsundzie -początki wrocławskich badań na Spitsbergenie

S. Baranowski w stacji glacjologicznej na Lodowcu Werenskiolda (UWr)Budowa domku na Lodowcu Werenskiolda (UWr)Obozowisko na polu firnowym lodowca Werenskiolda (UWr)Transport w Hornsundzie (UWr)Na przełęczy Kosiby - transport do stacji glacjologicznej (IGF PAN)Wizyta gubernatora Svalbardu w stacji w Hornsundzie (UWr)Rozładunek aparatury na Lodowcu Werenskiolda (IGF PAN)A. Kosiba i asystenci w stacji glacjologicznej na Lodowcu Werenskiolda (UWr)S. Baranowski przy pomiarach na Lodowcu Werenskiolda (UWr)Czoło lodowca Hansa i Zatoka Białego Niedzwiedzia (UWr)A. Kosiba wykonuje pomiary gedezyjne na lodowcu Werenskiolda(UWr)Budowa stacji w Hornsundzie(IGF PAN)Domek glacjologiczny na Lodowcu Werenskiolda (Uwr)Pomiary metrologiczne w Stacji podczas nocy polarnej (UWr)Na Lodowcu Werenskiolda (UWr)Obozowisko letnie w Hornsundzie (Uwr)Rozładunek w zatoce Białego Niedzwiedzia (IGF PAN)
 

Źródło: UWr (Uniwersytet Wrocławski), IGF (Instytut Geofizyki PAN)
Fotografie pochodzą z lat 1957-1958. Materiały dostarczył: K. Migała (20-09-2017)


Uczestnicy pierwszych wypraw (1957-1960 r.):

  • zespół geomorfologów:
    Alfred Jahn 1957, 1958, Stanisław Szczepankiewicz 1957,1959; Hieronim Piasecki 1958, Janusz Czerwiński 1959
  • zespół klimatologów-glaciologów:
    Aleksander Kosiba 1957, 1958, 1959, 1960; Stanisław Baranowski 1957/58, 1959, 1960; Gabriel Wójcik 1957, 1958, 1959; Stanisław Warzecha 1957; Jarema Rdułtowski 1958,1959, 1960; Stefan Reichart 1959.

60 lat badań

18 września 2017


W tym roku mija 60 lat od rozpoczęcia badań w rejonie lodowca Werenskiolda. Krótką historię tych badań obrazuje poster przygotowany przez polarników z UWr oraz UŚ w Sosnowcu (mały obrazek, wersja pdf). Kilka fotografii z lat 50. XX w (początki wrocławskiej polarystyki).

Werenhus Book

Tom II: 2003-2014 r.


Książka wpisów z Baranówki (pdf). Opracował M. Kasprzak.

Poprzednie infomacje

Aktualizacja: 18 września 2011 r.


Przejdź do Archiuwm informacji, które ukazywały się na stronie Stacji Polarnej UWr.

Oprac: A. Traczyk (2004) - (C) Zakład Geomorfologii | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego | Uniwersytet Wrocławski

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | Login