Jesteś tu: Home > Działalność > Publikacje


Ostatnia aktualizacja:
22-07-2015 18:05:50

 

Publikacje

Na tej stronie umieszczono wykaz publikacji z różnych dziedzin nauk przyrodniczych, które powstały na kanwie badań prowadzonych w rejonie Stacji im. S. Baranowskiego.

Wybór ten jest selektywny. W szczególności są to prace geomorfologiczne, geologiczne, glacjologiczne, klimatyczne i glacjologiczne opisujące basen lodowca Werenskiolda oraz sąsiednie doliny górskie.

Notki bibliograficzne uporządkowane są alfabetycznie wg autorów oraz roku publikacji. Zbiór ten będzie sukcesywnie uzupełniany w miarę możliwości czasowych. W tym miejscu zwracam się również z prośbą do polarników, którzy prowadzili badania w oparciu o Stację Glacjologiczną o nadsyłanie własnych wykazów literatury, najlepiej w wersji elektronicznej (zwykły tekst bez formatowania [txt]) na adres polar@geom.uni.wroc.pl.

Wykaz prac
 • Baranowski S., 1973, Geyser – like water spousts at Werenskiold Glacier (West Spitsbergen), [w:] Symposium on the Hydrology of Glaciers, IASH, 95, s. 131-134.
 • Baranowski S., 1975, Glaciological investigations and geomorphological observations made in 1970 on Werenskiold Glacier and its forefield, Acta Univ. Wartisl., no 251, Spitsbergen Expenditions, I, s. 69-94.
 • Baranowski S., 1975, Morfologiczne skutki zmiany bilansu masy i energii lodowców spistbergeńskich na przykładzie Lodowca Werenskiolda, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 27-30.
 • Baranowski S., Karlén W., 1976, Remnants of Viking-age tundra in Spistbergen and northern Scandinavia, Geogr. Annaler, 58A (1-2), s.
 • Baranowski S., Szerszeń L., 1968, Some properties of sub-fossil and organic deposits from the region of Weenskioldbreen, Westspitsbergen, [w:] Polish Spitsbergen Expeditions 1957-1960, Summ. of Sci. Res., Warszawa, s. 239-247.
 • Bukowska-Jania E., Jania, J., 1988: Zmiany geometrii czołowej części lodowca Werenskiold (Spitsbergen) w latach 1957 -1973 - 1982 - 1983. [w:] Wyprawy Polarne Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytet Śląski, Katowice, s. 64-91.
 • Brázdil R., Chmal H., Kida J., Klementowski J., Konečný M., Pereyma J., Piasecki J., Prošek P., Sobik M., Szczepankiewicz-Szmyrka A., 1988, Results of investigations of the geographical research expedition Spitsbergen 1985, Univ. J. E. Purkynĕ, Brno, 337 s.
 • Chmal H., 1981, Ruch Lodowca Werenskiolda w świetle datowania mchów fosylnych, VIII Sympozjum Polarne, Referaty i Komunikaty, Sosnowiec, s. 63-68.
 • Czajkowski R., 1981, Radarowe pomiary miąższości Lodowca Werenskiolda, VIII Sympozjum Polarne, Referatu i Komunikaty, Sosnowiec, s.53-62.
 • Fabiszewski J. 1975, Migracja roślinności na przedpolu lodowca Werenskiolda (Spitsbergen Zachodni), [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 81-86.
 • Głowacki P., 1983, Recording some of the physicochemical variations that occured in the Werenskiold Glacier waters, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 19-25.
 • Głowicki B., 1975, Snow and firn patches between Hornsund and Werenskiold Glacier, Acta Univ. Wratils., no 251, Spistberegen Exp. I, s . 139-146.
 • Głowicki B., 1982, Some hydrological phenomena observed in the outflow from the Werenskiold Glacier basin, Acta Univ. Wratisl., n. 525, Spitsbergen Expeditions IV, s. 49-56.
 • Jokiel B., Kasprzak M., Klementowski J., 2012, Rola niwacji w morfogenezie stoków Ziemi Wedel – Jarlsberga (SW Spitsbergen) na przykładzie pomiarów wytrzymałości skał młotkiem Schmidta, [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 35.
 • Kasprzak M., 2012, Rozwój stoku trójdzielnego w świetle pomiarów młotkiem Schmidta – przykład Jens Erikfjellet, Ziemia Wedel-Jarlsberga, [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 85.
 • Kasprzak M., 2012, Morfometria, formy i osady Doliny Steinvik (SW Spitsbergen), [w:] E. Krawczyk, A. Styszyńska (red.), 2012, Streszczenia referatów i posterów, XXXIV Sympozjum Polarne, Sosnowiec, s. 84.
 • Kosiba A., 1960, Some results of glaciological investigations in SW-Spitsbergen carried out during the Polish I.G.Y. Spistbergen Expeditions in 1957, 1958 and 1959, UWr. Zesz. Nauk., Seria B., Nauki Przyrodnicze, nr 4, 30 s.
 • Krawczyk W., Pulina M., 1983, Hydrochemical investigations in the Werenskiold Glacier basin, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 15-18.
 • Migała K, Sobik M., 1984, Deflation and nival-eolian phenomena observed under conditions of congelation in the forefield of the Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Zeitschrift fur Gletscherkunde und Glazialgeologie, Insbruck, Band 20, 197-206.
 • Olszewski A., Szupryczyński J., 1975, Charakterystyka strukturalno-teksturalna osadów morenowych lodowca Werenskiolda, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 41-45.
 • Pereyma J., Baranowski S., Piasecki J., 1975, Warunki meteorologiczne i hydrologiczne lodowca Werenskiolda i jego przedpola w sezonach letnich 1972 i 1973 r., [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 35-39.
 • Pereyma J., Piasecki J., 1983, Meteorological conditions in the Werenskiold Glacier basin, [w:] Field Investigations Perfmormed During the Glaciological Spitsbergen Expedition in 1983, Interim Report, Katowice, s. 12-14.
 • Pereyma J., Piasecki J., 1988, Warunki topoklimatyczne i hydrologiczne w rejonie Lodowca Werenskiolda na Spitsbergenie w sezonie letnio-jesiennym 1983 r. Wyprawy Polarne Uniw. Śląskiego, Katowice, s. 107-122.
 • Piasecki J., Pulina M., 1975, Przepływ rzeki lodowcowej Werenskiolda i rzeki Brattegg jako funkcja niektórych parametrów klimatycznych w 1972 r., [w:] Polskie wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, s. 67-72.
 • Pulina M., Pereyma J., Kida J., Krawczyk W., 1984, Characteristics of the polar hydrological years 1979/1980 in the basin of the Werenskiold Glacier, SW Spitsbergen, Polish Polar Res., 5 (3-4), s. 165-182.
 • Szupryczyński J., Olszewski A., 1975, Charakterystyka terasy 4,0 m nad Nottinghambukta, [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 23-25.
 • Zabawski J., Żurawska M., 1975, Mikromorfologia pierwotnych gleb rejonu Hornsundu i lodowca Werenskiolda (Zachodni Spistbergen), [w:] Polskie Wyprawy na Spitsbergen 1972 i 1973 r., Materiały z Sympozjum Spitsbergeńskiego, Wrocław, 29-30 marca 1974 r., Wyd. Uniw. Wrocł., Wrocław, s. 101- 105.

Werenhus Book

Tom II: 2003-2014 r.


Książka wpisów z Baranówki (pdf)

40 lat "Baranówki"

21 października 2011 r.


w Oratorium Marianum Uniwesytetu Wrocławskiego odbyło się seminarium z okazji 40-lecia Stacji Polarnej UWr. Sprawozdanie z tego spotkania przygotował J. Klementowski (Biuletyn Polarny 17-18 - pdf).

Oprac: A. Traczyk (2004) - Zakład Geomorfologii | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego | Uniwersytet Wrocławski

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | (X)html | css | Login