Jesteś tutaj: Start > Środowisko > Lodowiec Werenenskiolda

Lodowiec Werenenskiolda

Charakterystyka lodowca Werenskiolda

Zmiany zlodowacenia w rejonie Hornsundu:

Lodowiec Powierzchnia [km2] Długość jęzora [km] Zmiana długości
1936 r. 1979 r. 1936 r. 1936-1979
Werenskiold 31,98 28,91 8,5 1,30
Brattegg 0,78 0,68 1,2 0,28
Hans 59,39 57,37 15,7 0,82

Źródło: Chmal H., Sobik M., 1988, Glaciology, [w:] Brazdil R., (red.), ..., Brno.
(więcej na temat tej publikacji tutaj)

Średnie tempo recesji:

 • w okresie 1936-1974 – 30 m/ rok
 • w okresie 1974-1979 – 15 m/rok

Miąższość lodu na podstawie badań radarowych (Czajkowski 1981):

 • maksymalna 235 (rejon jęzora Skilrygg)
 • przeciętna 96 m

Obserwacje od 1957 do lat 80. XX w., wskazują na stały spadek opadów śnieżnych od 1570 mm/rok pod koniec lat 1950., do 1280 w okresie 1969-1974 i 900-800 mm/rok na początku lat 1980. (Baranowski 1977, Pereyma 1983).

Przebieg linii równowagi:

 • 1959 – 340 m npm
 • 1984 – 450 m npm.

Ablacja: 

 • 1957-1960 – 2500 mm (w ekw. H2O)
 • 1970 – 2800 mm
 • początek lat 1980. - 3000 mm

Gradient ablacyjny 350 mm/100 m wysokości w strefie ablacji i 44 mm/100 m wysokości w górnej partii lodowca (Baranowski 1977?)

Struktura lodowca 50% lód „zimny” - 50% lód „ciepły”

Czoło lodowca Werenskiolda w 1958 r.

Czoło lodowca Werenskiolda w lecie 1958 roku (fot. A. Kosiba (Kosiba 1978) - oryginalny podpis: " Lód reliktowy na zewnętrznej stronie moreny czołowej Lodowca Werenskiolda, odsłonięty po ześliznięciu się cienkiej powłoki morenowej do podnóża czoła. Lód zanieczyszczony, z rynnami ściekowymi. Widok od zachodu z zandru w pobliżu morza. ..."

 • Szupryczyński J., 1963, Rzeźba strefy marginalnej i typy deglacjacji lodowców Południowego Spitsbergenu, Prace Geogr. PAN, 39, 163 s. (zaw. Mapę przedpola lodowca Werenskiolda w podziałce 1: 5000).
 • Czajkowski R., 1981, Radarowe pomiary miąższości Lodowca Werenskiolda, VII Sympozjum Polarne, Referaty i Komunikaty, Sosnowiec, s. 53-63.
 • Baranowski S., 1975, Glaciological investigations and geomorphological observations made in 1970 on Werenskiold Glacier and its forefield, Acta Univ. Wartisl., no 251, Spitsbergen Expenditions, I, s. 69-94.
 • Baranowski S., 1977, Subpolarne lodowce Spitsbergenu na tle klimatu  tego regionu, Acta Univ. Wratisl. 410, Res. of Inv. of the Polish Sci. Spitsb. Exped., vol. 3, 93 s.
 • Pereyma J., 1983,...

 

60 lat badań

18 września 2017


W tym roku mija 60 lat od rozpoczęcia badań w rejonie lodowca Werenskiolda. Krótką historię tych badań obrazuje poster przygotowany przez polarników z UWr oraz UŚ w Sosnowcu (mały obrazek, wersja pdf). Kilka fotografii z lat 50. XX w (początki wrocławskiej polarystyki).

Werenhus Book

Tom II: 2003-2014 r.


Książka wpisów z Baranówki (pdf). Opracował M. Kasprzak.

Poprzednie infomacje

Aktualizacja: 18 września 2011 r.


Przejdź do Archiuwm informacji, które ukazywały się na stronie Stacji Polarnej UWr.

Oprac: A. Traczyk (2004) - (C) Zakład Geomorfologii | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego | Uniwersytet Wrocławski

Powered by CMSimple_XH | Template by CMSimple_XH | Login